Dutch Carrot Group

Nieuwsberichten

Dutch
German
English
Oogst en bewaring

Het leveren van kwaliteitspeen is van essentieel belang willen we de Nederlangse marktpositie in het buitenland behouden. Er zijn vele factoren die de kwaliteit van de peen beïnvloeden, maar het oogstmoment speelt een hele belangrijke rol. Oogst niet onder te droge en warme omstandigheden. De ervaring heeft geleerd dat de peen in de bewaring dan snel in kwaliteit achteruit gaat. Ideaal is dat er tijdens het rooien voldoende aanhangende grond aan de peen zit, zodat deze beschermd is en niet snel uitdroogt. De verleding om vroeg te oogsten is dit jaar groot, omdat de peen al vroeg rijp is. De grond en weersomstandigheden zijn tot en met begin oktober echter niet goed om bewaarpeen te oogsten.


Terug