Dutch Carrot Group

Teeltinformatie t.b.v. peenteelt DCG

Dutch
German
English

 

Afbranden van onkruiden

Pas op met gebruik van glyfosaat-bevattende middelen voor het zaaien. Gebruik deze nooit tussen zaaien en opkomst. Dit seizoen hebben we de beschikking over een nieuw middel om onkruid voor opkomst af te branden: Mission (werkzame stof diquat) kan tot vlak voor opkomst worden ingezet met 1,5 - 2,0 ltr/ha.

Zaaitijd

Vitalere gewassen zijn sterker en hebben normaliter minder last van vlekjes gedurende de bewaarperiode. Een jonger gewas is meestal vitaler dan een ouder gewas en later zaaien geeft een jonger en vitaler gewas. Ons advies luidt dan ook:

Zaaien:

Flevoland: tussen 10 en 25 mei

Groningen: tussen 5 en 15 mei

Zuidwest Nederland: zaaien na 20 mei

Zaaien in droge grond en losse ruggen heeft niet zoveel zin en is bij gebruik van geprimed zaad zelfs gevaarlijk. Als u de kans krijgt is het beter de ruggen voor het zaaien eerst nat te laten regenen (beregenen) zodat het vocht er goed intrekt. Pas daarna zaaien op een vochtige en zo mogelijk bezakte rug.

Kortvorming

Mocht er na het zaaien een korst ontstaan dan geldt altijd: Aarzel niet en breek de korst. Korst breken kan niet vroeg genoeg gebeuren, zeker als de kiemende peen plantjes nog niet tegen de korst aan zitten te drukken. Neem bij twijfel contact met ons op.

Hendrik Eerkens: aanspreekpunt telers uit Groningen, Friesland en ZW-Nederland

Bram Harpe: aanspreekpunt telers uit Flevoland