Dutch Carrot Group

In- en verkoop

voorwaarden / kwaliteitseisen

Dutch
German
English

 

 

“Dutch Carrot Group kwaliteitseisen voor inkoop van winterpeen”

 

Versie: 1 januari 2012.

 

Dutch Carrot Group BV hanteert bij de inkoop van winterpeen (hierna te noemen wortelen) de onderstaande normen met betrekking tot kwaliteit, klassen en sortering van wortelen. Deze normen zijn afgeleid van de vroegere KCB-normen.

 

1. Definitie van het product

Deze norm heeft betrekking op wortelen van variëteiten (cultivars) afgeleid van Daucus carota L.,

bestemd voor levering in verse toestand aan de consument, en niet op wortelen bestemd voor industriële verwerking. De wortelen dienen te zijn geteeld in Nederland.

 

2. Kwaliteitsvoorschriften

De wortelen dienen te zijn geteeld volgens de normen die behoren bij de Global-gap certificering.

Hieronder wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen wortelen na het wassen, sorteren en verpakken moeten voldoen. 

A. Minimumeisen inzake kwaliteit

Na het wassen, sorteren en verpakken moeten de wortelen als volgt zijn:

- intact

- gezond; niet toegestaan zijn producten die zijn aangetast door rot of die een zodanige kwaliteits-

   verminderingen vertonen dat zij niet meer geschikt zijn voor consumptie

- zuiver, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen

- stevig

- nagenoeg vrij van plagen

- niet houtig

- niet geschoten

- niet gevorkt en zonder zijwortels

- vrij van abnormaal uitwendig vocht

- vrij van vreemde geur en / of smaak

Niet toegestaan zijn:

- een ernstige vorm van bevriezingsschade waarbij de opperhuid van de wortel loslaat en er

   overlangs in sterke mate scheurtjes ontstaan

- vraatplekken en vraatgangen

 

Toegestaan:

Hergroei van loof tot maximaal 2 cm op voorwaarde dat dit niet smetterig is.

De wortelen moeten voldoende ontwikkeld zijn en in een zodanige staat zijn dat zij:

- bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling,

- in goede staat op de plaats van bestemming aankomen.

 

B. Klasse 1

Gewassen wortelen ingedeeld in klasse 1 moeten van goede kwaliteit zijn en de kenmerken van de variëteit of van het variëteitstype vertonen. De wortelen dienen voorts als volgt te zijn:

- vers van uiterlijk

- glad 

- slechts een lichte afwijking in vorm hebben (kromming maximaal de diameter van de wortel)

- niet gespleten; maximaal 5 % van de wortelen mag een lengte scheur hebben, tot maximaal de

   halve lengte van de wortel, die is ontstaan tijdens het wassen 

- vrij van kneuzingen en scheuren

- vrij van zichtbare zwarte, grijze, of bruine vlekken

- vrij van vorstschade.

Ten hoogste 5 % van de wortelen mag op de kraag een groene of purper/violetachtige kleur hebben van maximaal 1 cm.

 

3. Sorteringsvoorschriften

Wortelen worden naar maximumdiameter of naar gewicht (zonder loof) gesorteerd.

Er wordt onderscheid gemaakt in een viertal maatsorteringen:

schalenpeen, B-peen, C-peen en D-peen.

Minimum en maximum diameter (of gewicht) per maatsortering:

Maatsortering

Minimum

Maximum

 

 

 

Schalenpeen

20 mm en / of 50 gram

38 mm en / of 200 gram

B-peen

20 mm en / of 50 gram

42 mm en / of 250 gram

C-peen

40 mm en / of 200 gram

60 mm en / of 400 gram

D-peen

60 mm en / of 400 gram

geen

In het contract of de inkoopovereenkomst met de teler is bepaald aan welke sorteringseisen de wortelen die teler aanlevert dienen te voldoen. Voor alle genoemde sortingen geldt een minimale peen lengte van 10 cm.

 

Opgesteld door:

Dutch Carrot Group BV

Postbus 5

1775 ZG Middenmeer

www.topcarrots.com